Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Postanowienia Ogólne
2. Cel i zakres zbierania danych
3. Dane osobowe pobierane automatycznie przez Sklep Internetowy
4. Przekazywanie danych osobowych
5. Przetwarzanie Danych i Profilowanie
6. Okres przechowywania Danych
7. Realizacja praw związanych z przetwarzaniem Danych
8. Kontakt z Administratorem
9. Postanowienia Końcowe


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Powierzane nam dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Usługobiorcom i Klientom Sklepu Internetowego poczuć się bezpiecznie we współpracy i w kontaktach z Administratorem.
b) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest
Andrzej i Anna Mędrala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J.M.B. Spółka cywilna Andrzej i Anna Mędrala wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Główna 3, 32-651 Bielany , NIP 5470001525, REGON 070311458, adres poczty elektronicznej: sklep@zioloweprzyprawy.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 33 817 40 70 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
c) Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018, poz. 1000) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) (zwana dalej: „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
d) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w sposób zapewniający ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
e) Osoby, których dane dotyczą w każdej chwili mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest także na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
a) Rejestracja w Sklepie (założenie Konta)
W trakcie rejestracji w Sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia Konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane.
W celu Rejestracji, prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do zidentyfikowania ciebie, wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z zamówieniem, adres e-mail stanowi jednocześnie login;
3. hasło – niezbędne do logowania.
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Sklep Internetowy i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są także przekazywane innym podmiotom, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.
a) Złożenie Zamówienia
W trakcie składania Zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu Zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) lub do kontaktu w sprawie realizacji Zamówienia;
4. numer NIP - niezbędne w przypadku firm do wystawienia dokumentu sprzedaży.
W przypadku, kiedy przy składaniu Zamówienia, Klient wybierze dostawę na inny, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
4. numer NIP – niezbędny w przypadku firm do wystawienia dokumentu sprzedaży.
W przypadku kiedy Klient korzysta z prawa zwrotu towaru, lub Sklep Internetowy dokonuje zwrotu ceny towaru, dodatkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego.
1. Dane podane w trakcie składania Zamówienia są przekazywane przez Sklep Internetowy następującym podmiotom w podanym poniżej zakresie:
2. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail przekazywane są kurierom, z którymi współpracuje Sklep Internetowy;
3. imię i nazwisko/nazwa firmy/instytucji, adres, numer NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego, z którego korzysta Sklep Internetowy;
4. w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę każdorazowego operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep Internetowy.
Sklep internetowy współpracuje z
Payu jako operatorem płatności, Klienci mogą także dokonać przelewu tradycyjnego.
a) Subskrypcja newslettera
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który Sklep Internetowy będzie przesyłał informacje handlowe (marketingowe, reklamowe, promocyjne), z których w każdej chwili Klient może zrezygnować.


3. DANE OSOBOWE POBIERANE AUTOMATYCZNIE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY
a) Pliki Cookies oraz Dane Eksploatacyjne
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
a. identyfikacji Usługobiorców/ Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
d. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome, w przeglądarce Firefox, w przeglądarce Internet Explorer, w przeglądarce Opera, w przeglądarce Safari.
b) Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep Internetowy źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszej Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
Jeżeli odwiedzający nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu Internetowego.
Jeżeli odwiedzający zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie internetowym chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy przeglądarki internetowej.
c) Pixel Facebook
Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu odwiedzającego użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep Internetowy źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Pixel
Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszej Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
Jeżeli odwiedzający nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu Internetowego. Jeżeli użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie Internetowym chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informacja o tym jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.
d) Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika, w celu umożliwienia przez Sklep Internetowy oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w pkt. 2 niniejszej Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
Jeżeli odwiedzający nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklepu Internetowego. Jeżeli odwiedzający zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie internetowym chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
e) Dane eksploatacyjne
Administrator przetwarza również z anonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie Sklepu linki do innych stron internetowych i polityk ochrony prywatności. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji co do powierzenia tym podmiotom danych osobowych.
Udostępniamy dane osobowe operatorom płatności oraz firmom kurierskim wskazanym w pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności.
Dane osobowe są także przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy tych usług są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez Sklep dane osobowe i podlegają w tym zakresie poleceniom Sklepu co do celów i sposobów przetwarzania danych. Są to m.in. dostawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi marketingu on-line, wysyłania wiadomości e-mail, utrzymania strony internetowej. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce. Nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podpisaliśmy z naszymi dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Sklepowi udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, Sklep udostępnia takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.


5. PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE
a) Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
b) Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest: zgoda Usługobiorcy albo Klienta, lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
c) Administrator przetwarza dane osobowe, stosując profilowanie polegające na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań oraz preferencji zakupowych, a także oferowania usług o wartości dodanej, prezentowania reklam produktów i usług w oparciu o określone preferencje Klientów. Do profilowania Administrator wykorzystuje między innymi następujące kategorie danych: informacje o zakupach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach (w tym internetowych adresach elektronicznych, z którymi łączyło się wykorzystywane urządzenie końcowe), informacje o rodzaju używanego urządzenia jak również rodzaju i wersji oprogramowania. Profilowanie może wykorzystywać zautomatyzowane przetwarzanie danych.


6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe są przechowywane przez okres rejestracji w Sklepie Internetowym dla funkcjonalności związanych z posiadaniem Konta, subskrypcji newslettera do celów marketingowych. W przypadku otrzymania żądania usunięcia Konta, rezygnacji z subskrypcji newslettera, dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora. Administrator nie usunie jednak danych jakie są mu niezbędne dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg i roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, jak również dla celów archiwalnych, statystycznych oraz analitycznych. Sklep Internetowy nie będzie przechowywał danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale może ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinien lub musi je przechowywać, w szczególności w celu ochrony Klientów/ Usługobiorców lub Administratora.


7. REALIZACJA PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH
a) Prawo do cofnięcia zgody
Każdy Klient ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji konta lub zapisu na newsletter. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep Internetowy zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sklep Internetowy może świadczyć jedynie za zgodą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
b) Prawo do sprzeciwu
Każdy Klient/Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Rezygnacja z otrzymywania newslettera będzie oznaczać sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Sklep nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane, wobec wykorzystania których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.
Podstawa prawna: art. 21 RODO
c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Każdy Klient/Usługobiorca ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych Sklep Internetowy będzie traktował jako żądanie usunięcia Konta i subskrypcji newslettera.
Prawo żądania usunięcia danych osobowych zachodzi w przypadku:
a) wycofania określonej zgody, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
b) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
d) gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sklep Internetowy może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Klient/Usługobiorca ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia Sklep Internetowy uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zachodzi w następujących przypadkach:
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem;
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
gdy został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Sklep Internetowy przetwarzając dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
f) Prawo dostępu do danych
Każdy ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, każdy ma prawo:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
g) Prawo do sprostowania danych
Każdy ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać poprzez złożenie Administratorowi wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO
h) Prawo do przenoszenia danych
Każdy ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały przekazane Sklepowi Internetowemu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Każdy ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Sklep bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej w niniejszym punkcie uprawnień, Sklep otrzymuje żądanie od osoby, której dane dotyczą, Sklep spełnia to żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Sklep nie będziemy mógł spełnić takiego żądania w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, o czym Sklep uprzednio poinformuje osobę, której dane dotyczą.
Każdy ma prawo zgłaszać do Sklepu Internetowego skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.
Jeżeli użytkownik uzna, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres e-mail:
sklep@zioloweprzyprawy.pl